en

Serbia Prime Site One je švajcarska kompanija koja posluje kroz lokalni ogranak u Beogradu.

Vlasnici kompanije odlučili su da investiraju u srpsko tržište nekretnina, sa jasnim fokusom na luksuzne stambene komplekse u kombinaciji sa potpuno opremljenim butik hotelima, koji nude jedinstvena gastronomska iskustva, spa i fitnes sadržaje svetske klase.

Zašto ulagati u Srbiju

Srbija je jedna od najvećih zemalja u regionu i jedna je od glavnih destinacija u pogledu priliva stranih direktnih investicija.

Srbija je država jugoistočne Evrope i nalazi se u centralnom delu Balkanskog poluostrva i južnom delu Panonske nizije. Zemlja se prostire na oko 88.300 kvadratnih kilometara i graniči sa Mađarskom na severu, Rumunijom i Bugarskom na istoku, Makedonijom i Albanijom na jugu i Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom na zapadu. Srbija je po broju stanovnika jedna od najvećih zemalja u regionu i jedna je od glavnih regionalnih destinacija u pogledu priliva stranih direktnih investicija. Atraktivnost Srbije kao investicione destinacije ima potencijal daljeg rasta zahvaljujući obimnijim reformama koje se sprovode kako bi zemlja postala kvalifikovana za pristupanje Evropskoj uniji. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa EU ratifikovan je 2010, stupio na snagu 2013, a pregovori o pristupanju EU počeli su u januaru 2014.

Svetska ekonomska recesija nije zaobišla Srbiju, a posledice finansijske krize trajale su nekoliko godina. Međutim, počev od 2014. godine, Vlada je počela da sprovodi opsežne reforme, koje su već pokazale rezultate tokom 2015. Kao rezultat toga, Srbija beleži stalan priliv stranih direktnih investicija. Na Doing biznis listi za 2019. Srbija je na 44. mestu od 190 zemalja.

Poslednjih godinu dana, svet se bori sa korona virusom, koji je izazvao globalno ekonomsko usporavanje koje utiče na aktivnosti, turizam, preduzeća itd. Sve u svemu, globalno širenje koronavirusa poremetilo je lance snabdevanja, oslabilo trgovinu, smanjilo potrošnju kao i usporilo direktne strane investicije u prvoj polovini 2020.

Međutim, prošla godina je završena na visokom nivou i tempo se produžio do januara 2021. Rast investicija u četvrtom kvartalu bio je primetno snažan, praćen velikom aktivnošću građevinskom sektoru.. Pored toga, maloprodaja je zabeležila dobre rezultate, sa nešto slabijim ciframa u januaru 2020. Jeftina i tehnički obučena radna snaga u Srbiji i unapređenje infrastrukture trebalo bi da nastave da privlače nove investicije. Planirano je više regulatornih i poreskih reformi kako bi se podstakla digitalna ekonomija, pošto Vlada cilja na e-isporuku javnih usluga da smanji troškove i korupciju. S obzirom na najavu značajnog povećanja plata i penzija u javnom sektoru i povećanje minimalne zarade od 11%, očekuje se da će domaća potrošnja doživeti stabilan rast u srednjem roku, što će rast velikog domaćeg tržišta učiniti dodatno atraktivnim za strane investicije.

Ko smo mi

Koordinatori delatnosti ogranka SPSO u Srbiji

Good Faith Logo

Konsultantsku kuću Good Faith sačinjavaju četiri senior menadžera. Ogromno iskustvo koje poseduju proizilazi iz više različitih visokih menadžerskih pozicija koje su imali u radeći u nizu zemalja za vodeću svetsku kompaniju za opremanje doma.

Photo of Vladislav Lalić

Vladislav Lalić

Branch Manager

Real Estate

Sales

Construction

PR & PA

Photo of Goran Milenković

Goran Milenković

Branch Operations Manager

Marketing

Finance

Administration

 

Ko smo mi

Naš tim za direktnu prodaju u Švajcarskoj, Nemačkoj i Austriji

Photo of Milica Schoch

Milica Schoch

Sales Manager

Za više informacija kontaktirajte naš prodajni tim na sales@serbiaprimesiteone.com

Projekti

Nudimo najviši nivo stručnosti, usluge i kvaliteta.

Kraljeva česma

Velisava Vulovića, Belgrade

Projekat će obuhvatiti preko 13.000 kvadratnih metara luksuznog stambeno-poslovnog prostora koji se nalazi u ulici Velisava Vulovića u blizini Belog dvora.

Lokacija je savršena za stanovanje i njena popularnost je rezultat prijatnog okruženja zelenilom, uz odsustvo buke i zagađenja, nisku gustinu naseljenosti i lak pristup centru grada.

Photo ofKraljeva česma

Vesti

Najnovije vesti

No articles at the moment.

OGRANAK SERBIA PRIME SITE ONE AG

office@serbiaprimesiteone.com

Vlajkovićeva 12
11000 Beograd
Srbija

Matični Broj: 29508763
PIB: 112365882

©2021 - Serbia Prime Site One AG